HOLLEN

hollen-buildingSme slovenská spoločnosť s nemeckým vedením a s know-how v automobilovom priemysle od roku 2001.

Ponúkame rýchle a efektívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality dodávaných dielov a ich komponentov.

Zabezpečíme kontrolu u Vás, u Vašich dodávateľov alebo odberateľov, prípadne v našich priestoroch, či už v krajinách našich pobočiek alebo aj inde v zahraničí, od výroby cez dodávku až po montáž, vždy podľa vašich požiadaviek.

 

imsCertifikáty

Sme certifikovaní spoločnosťou 3EC International podľa Integrovaného systému manažérstva.

  • v roku 2002 sme získali certifikát ISO 9001:2008
  • v roku 2005 certifikát ISO 14001:2004
  • v roku 2008 certifikát BS OHSAS 18001:2007.

Certifikáty (pdf)