Kontaktní formulář pro spolupráciFiremní údajeOsobní údaje statutára firmy


Reference firmy o vykonávaných dodávkách v minulosti
Zákaznik Předmět dodávky Datum realizace

V případě nově založené živnosti uveďte Vaše zručnosti.
Zaměstnavatel Pracovní pozice Od Do

V případě nově založené živnosti uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Název ukončené školy, kurzy, školení

Osvědčení
Osvědčení Platné do

Schopnosti
Schopnost Úroveň Poznámka
Anglický jazyk
Německý jazyk
Řidičský průkaz
Farbocitlivost

Mám zájem o subdodavatelskou činnost v oblasti kvality, sortování, oprav a podobné jako firma, a nebo samostatně podnikající osoba – OSVČ.

Tímto poskytuji výslovný souhlas společnosti HOLLEN CZ s.r.o. se sídlem Jiráskova 528/51, 293 01 Mladá Boleslav,s tím, aby mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, IČ a DIČ, byly zpracovávány v automatizovaném systému HOLLEN CZ s.r.o. Automatizovaný systém HOLLEN CZ s.r.o. je veden pro účely řádného vedení účetní evidence a přehledu o stavu závazků a pohledávek a není veřejně přístupný. Beru na vědomí, že údaje budou zpracovávány správcem písemně i elektronicky a nebudou poskytovány dalším správcům, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i všechna další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb., a že mám právo po HOLLEN CZ s.r.o. požadovat za náhradu poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů. Souhlas je udělován dobrovolně a jsem si vědom, že jsem oprávněn jej kdykoli odvolat.